Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Запорізький багатопрофільний ліцей №99​

Ми робимо не все, але все, що ми робимо, - намагаємося зробити добре!

Авторська школа

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області працює за авторською моделлю закладу освіти «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення».
У межах моделювання авторської педагогічної системи – «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення» триває робота над створенням інноваційної системи «Студія-діалог». Стратегічною метою та основним результатом інноваційної освітньої системи «Студія-діалог» є розвиток індивідуальності життєвокомпетентнісної особистості, становлення цілісної особистості, дії та вчинки якої визначаються моральним знанням; особистості, що володіє українською громадянською ідентичністю, вибірковою активністю в її взаємодії з культурно-освітнім середовищем; особистістю, що готова до самоосвіти, самовизначення та відповідальній поведінці в швидкоплинному високотехнологічному конкурентному полікультурному світі.
Ще одним напрямком дослідно-експериментальної діяльності закладу є участь у всеукраїнському проєкті «Формування багатомовності дітей та учнів: європейські ідеї в українському контексті», наказ МОН України від 08.02.2016 № 95; протокол № 3 від 26 вересня 2017 р. засідання комісії з питань дослідно-експериментальної роботи в навчальному процесі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства і науки України про долучення Запорізької області, зокрема, й Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Запорізької міської ради Запорізької області до участі в експерименті.
Визначаючи експеримент як науково обґрунтований досвід, як метод пізнання, за допомогою якого досліджується педагогічне явище, відбувається пошук нового способу вирішення педагогічних проблем, колектив ліцею використовує експериментальну діяльність як засіб розробки та освоєння інновацій, які є умовами інтенсифікації навчального процесу.
Напрями експериментальної діяльності: модернізація моделі багатопрофільного ліцею, створення науково-методичної, організаційної та правової бази переорієнтації освітньої системи школи на основі компетентнісно спрямованого навчання; участь у всеукраїнському експерименті щодо вдосконалення структури та змісту загальної освіти; створення багатомовного полікультурного середовища; інформатизація освітньої системи школи; впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на формування ключових, предметних компетенцій і життєвих навичок; впровадження технології самопізнання, самовдосконалення та самоосвіти учнів; співпраця з вищими навчальними закладами Запоріжжя, спрямована на формування методологічної компетентності учнів з профільних предметів; робота з обдарованими та здібними дітьми – пріоритетна сфера для апробації та експериментального впровадження нових ідей і технологій; розробка ефективної системи моніторингу, прогнозування й корекції результатів освітньої діяльності на основі компетентнісно спрямованого навчання; створення середовища особистісного зростання та творчої самореалізації.