Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Запорізький багатопрофільний ліцей №99​

Ми робимо не все, але все, що ми робимо, - намагаємося зробити добре!

Шкільний музей

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 являє собою інноваційний навчальний заклад, педагогічний колектив якого одним  із актуальних завдань сучасної школи вважає національно-патріотичне виховання, формування і розвиток духовної культури молоді в умовах кризового суспільства.

Музей «Моя мала Батьківщина» (або «Музей мого дитинства») створений у ліцеї в 2008 році. Рішення про Відкриття музею оформлено наказом директора ЗБЛ №99  № 24 від 04.02.2008. Думки про необхідність подібного музею призвели як основні програмні ідеї ліцею, так і проблеми суспільства, яке до 2014р. ставало все більш суспільством споживання. Сенс понять «любов до Батьківщини,  до України,  до рідного краю», «громадянська відповідальність», «співчуття», «милосердя», ставав все більш невизначеним. В даний час змінився стан суспільства і поняття ці придбали інший сенс. Вони стали як ніколи раніше для сучасників актуальні і затребувані. Експозиція музею розкриває ці поняття через долі людей, що проявили приклад служіння Україні, її народу. Героями музею – вихователями духовності, моральності та патріотизму дітей і дорослих – є жителі Хортицького району та Запорізького  краю  минулого і нинішнього дня. Багато хто з них зробили великий внесок у розвиток духовної та матеріальної культури цієї території, міста, держави, явили приклад самовідданого служіння людям, своїм прикладом протягом багатьох років надавали і надають високий моральний вплив на всіх, кому доводилося зустрітися з ними.

Музей, як складова Ліцею №99, співпрацює (на партнерських засадах) з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями (Державний архів Запорізької області, Запорізький національний університет, Запорізький обласний краєзнавчий музей, обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Національний історико – природний заповідник «Хортиця»,  тощо). Наказом МОН України №317 від 08.04.2011р. за вагомий внесок у справу виховання  учнівської молоді, відродження та примноження культурних  надбань  та  історичної  спадщини  українського  народу, пропаганду пам’яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України музею ЗБЛ№99 надано звання «Зразковий музей». 

Основними завданнями музею є:

  • виховання патріотів українського народу;
  • формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України та рідного краю;
  • надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;
  • вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю;

  • проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення;
  • залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;
  • впровадження сучасних педагогічних технологій у практику позашкільного навчально-виховного процесу.

Патріотизм, історизм, високий рівень пізнавальної та художньої цінності, опора на історичні   джерела – ці принципи закладені в основу створення всіх тематичних експозицій музею.

На базі музею реалізується педагогічний проект «Подорож у світ музею». Навчання в рамках проекту містить пізнавальний, розвиваючий і виховний компоненти.

Пізнавальний компонент включає в себе ознайомлення учнів з основами музеєзнавства, історичного та культурного краєзнавства, екології Запорізького краю, допоміжними історичними

дисциплінами, методами дослідження і опису предметів матеріальної культури і природи.

Розвиваючий передбачає формування практичних навичок комплексної роботи з різними видами історичних джерел, створює умови для розвитку логічного та креативного мислення, прищеплення навичок самостійних досліджень,  розвитку  комунікативно-мовленнєвих  умінь  і  навичок, використання  набутих  знань  і  вмінь  у  практичній  діяльності  та  повсякденному житті.

Виховний створює умови для формування національної самосвідомості, виховання патріотизму, інтересу та поваги до історії та культури України, дбайливого ставлення до культурної та історичної спадщини, вивчення сучасної історії України, усвідомленого формування власного культурного середовища.

Головна мета  проекту: Створити  умови  для  національно-патріотичного  виховання  юних громадян України.

Серед завдань проекту слід виділити:  створення  організаційних  умов  для волонтерської діяльності , навчання учнів сприймати музейну інформацію та музейні предмети, оцінювати їх як частину історії та культури, познайомити з основами екскурсійної та пошукової діяльності;.

Музейній педагогіці відводиться значне місце в позакласній роботі ліцею, зокрема, у національно-патріотичному вихованні. У музеї проводяться: тематичні уроки, класні години, екскурсії, історичні, екологічні та морально-етичні бесіди, зустрічі, приурочені до ювілейних дат країни, міста, району та ліцею, волонтерська робота, регулярні зустрічі з ветеранами Хортицького району, вшанування ветеранів, проведення урочистих заходів для ветеранів

У різних формах музейної роботи враховані сучасні події в житті українського народу. Оновлена експозиція музею з метою представлення інформації про учасників антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Отже, музей «Моя мала Батьківщина» (або «Музей мого дитинства»)  являється суттєвим допомогою  педагогам  ЗБЛ №99  у реалізації Стратегії  національно-патріотичного виховання.

Таким чином, досягається основна мета, з якою створювався музей – виховання таких необхідних громадянину сучасної України моральних  якостей, як громадянська відповідальність і безкорисливе служіння Батьківщині, співчуття і любов до ближнього, гордість за героїчне минуле своїх земляків, повага і вдячність предкам і сучасним героям за відвагу та героїчну працю в найскладніших життєвих обставинах, за мирне небо над головою.