Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Запорізький багатопрофільний ліцей №99​

Ми робимо не все, але все, що ми робимо, - намагаємося зробити добре!

ІІ експериментальний майданчик

АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ «ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ: ВІД ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДО ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ»

Назва навчального закладу: Запорізький багатопрофільний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області.

Юридична адреса (електронна адреса): 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, б.13-а; е-mail: litsey99@ukr.net

Автор педагогічної ідеї:

Солдатєнко Ольга Василівна, директор, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом III ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм», нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

З якого року реалізується ідея – 2007 р.

Основна педагогічна парадигма авторської школи

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це передусім акмеологічний загальноосвітній навчальний заклад цілісного й успішного розвитку та саморозвитку людини як творця своєї долі, свого життя. Випускник ліцею – це життєвокомпетентнісна та інтелектуально вільна особистість, яка має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, високодуховна людина з громадянською позицією, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності.

Позитивний освітньо-виховний простір ліцею створює оптимальні умови для розвитку й становлення компетентної особистості як суб’єкта навчання та суспільних відносин, що будує свою діяльність і стосунки відповідно до гуманістичних особистісних цінностей, власного досвіду, відповідального ставлення до життєвого проектування.

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це навчальний заклад, у якому створено полікультурне багатомовне середовище, побудоване на принципах любові до Батьківщини, традицій та звичаїв рідного народу, у якому прищеплюється повага та інтерес до історії України та рідного краю, толерантне ставлення до культури та мови інших народів.

Друковані праці автора педагогічної ідеї

Ліпецька Г.В., Курінна А.Ф., Мороко Л.В., Солдатєнко О.В. Створення єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних  потреб учнів (Проект «Духовність») // Інноваційний розвиток шкіл майбутнього – стратегічний поступ української освіти: Матеріали V Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті».  –  Київ, 2013.

Діордієва Н.В., Солдатєнко О.В. Акмеологічний та андрагогічний підхід в роботі з обдарованими учнями при вивченні історії // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції: Харківський державний педагогічний університет              ім. Г.Сковороди. –  Харків, 2014.

Бережна О.М., Солдатєнко О.В. Моніторинг якості освіти як важіль ефективного інструментарію управління навчально-виховним процесом Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 // Функціонування у навчальному закладі шкіл, університетів майбутнього вчителя: Матеріали V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014».  –  Київ, 2014.

Курінна А.Ф., Солдатєнко О.В. Виховний простір як вихідна умова розвитку життевокомпетентістної особистості / Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ХIV-XV. – Запоріжжя : Кругозір, 2014. – С. 124-132.

Махончук А.С., Холох І.М. Формування життєстійкості школярів як психологічний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді: Матеріали VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».  –  Київ, 2015.

Ліпецька Г.В., Солдатєнко О.В. Виховний простір сучасного навчального закладу як соціокультурний осередок громадсько-патріотичного виховання // Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді: Матеріали VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».  –  Київ, 2015.

Бережна О.М., Солдатєнко О.В., Фомич І.І. Проектування Моделі  системи роботи з обдарованими учнями в акмеологічному просторі ліцею // Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей і молоді:  Матеріали VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015». –  Київ, 2015.

Мороко Л.В. Професійна компетентність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції КЗ «ЗОІППО» ЗОР. –  Запоріжжя, 2015.

Бережна О.М., Діордієва Н.В., Солдатєнко О.В., Фомич І.І. Проектування Моделі акмеологічної школи на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів // Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей і молоді: Матеріали VІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016». –  Київ, 2016.

Солдатєнко О.В., Фомич І.І. Педагогічна взаємодія як головна умова підвищення якості навчально-виховного процесу // Учительський журнал он-лайн, 2017.

Солдатєнко О.В., Фомич І.І. Методичний супровід інноваційної діяльності класних керівників в умовах експерименту // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2017. – Вип. №1 (23). – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-Hb1ljSElvU3U2LU0/view

Ліпецька Г.В., Мороко Л.В. Технологія портфоліо як засіб розвитку життевокомпетентістної особистості ліцеїстів// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2017. – Вип. №1 (23). – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-Hb1ljSElvU3U2LU0/view

http://konferenciazoippo2017.blogspot.com/2017/05/blog-post_30.html

ПРОГРАМА ІІІ (формувального) етапу розробки та реалізації моделі авторської школи  «Школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення»  на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області (серпень 2020- червень 2022)