Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Запорізький багатопрофільний ліцей №99​

Ми робимо не все, але все, що ми робимо, - намагаємося зробити добре!

Шкільна бібліотека

Електронна база україномовних підручників

Електронна база підручників 5 класів НУШ

Сьогодні вже неможливо цілеспрямовано розвивати творчі здібності, інтелектуальну діяльність учнів, якщо вони не вміють використовувати культурні цінності, наявні у фондах бібліотек, не знають «що», «де» і «як» дивитися, якщо не навчилися співвідносити свій читацький досвід, рівень знань з інформацією про книгу. Розвинути ціннісне ставлення до бібліотеки, прищепити інтерес до роботи з книгою, навчити піклуватися про найбільший скарб людського розуму і праці – книгу, це цілі, які стоять перед  бібліотекою багатопрофільного ліцею N99. 

Шкільна бібліотека – це саме те місце, де з’являються і вкорінюються  найбільш яскраві думки і почуття, вона – центр культури. Формування творчої особистості засобами бібліотеки й книги, залучення кожного читача до різнобічної діяльності; виховання дітей небайдужими, здатними відгукнутися думками і почуттями на всі події життя – завдання кожної бібліотеки. Читач може, розкрити свої знання, творчі здібності, ерудицію, беручи участь у конкурсах, вікторинах, літературних мандрівках та вернісажах. Інтерактивні форми масової роботи бібліотеки можуть доповнюватись іграми. Це стимулює школярів до читання як художньої, так і науково-пізнавальної та довідкової літератури; розвиває навички самостійної роботи з книгою, критичне мислення.

У результаті цілеспрямованої роботи з формування критичного мислення учні ЗБЛ № 99 вміють виконувати складні розумові операції, відповідати на запитання високого рівня складності, інтерпретувати текст, виробляти свій контекст і самостійно навчатися. Формуються творчо розвинені особистості з критичним мисленням, здатні до самоосвіти, самопізнання, самореалізації, самооцінювання та спроможності діяти самостійно за будь-яких обставин.

Поєднуючи різні форми роботи, бібліотека ліцею постійно працює над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Наразі останнього часу спостерігається послаблення читацької активності та культури читання школярів. Пріоритетне завдання нашої бібліотеки полягає у формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні рівня популяризації книги.

Тому пропаганда читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків нашого ліцею.

З огляду на стимулювання читання, формування у дитини навичок незалежного бібліотечно-інформаційного користувача та навичок критичного мислення,  значно виросла відвідуваність шкільної бібліотеки: як абонементу, так і читальної зали. В середньому щодня бібліотеку відвідують 80 читачів на абонементі та 33 – у читальному залі. Щоденна видача книжок складає близько 180 примірників.

Станом на 01.09.2020 фонд бібліотеки налічує 40231 примірник друкованих матеріалів, а загальна кількість читачів становить 1358 осіб.

Провідниками у світ книги в бібліотеці ліцею є її співробітники. Це висококваліфіковані фахівці з вищою спеціальною освітою та великим досвідом бібліотечної роботи.  Бібліотека багатопрофільного ліцею No 99 відкрита для читачів з 10 .00 до 17.00.  Інформаційні стенди, розташовані на визначних місцях залів, своєчасно інформують читачів про необхідну їм інформацію.

Саме від бібліотеки, як інформаційно-культурного центру навчального закладу, від достатнього рівня інформування залежить якість навчально-виховного процесу і  успіх вчителів та  учнів.